Ispis
SPORTSKI OBJEKT
VRSTA USLUGE CIJENA
GRADSKA SPORTSKA DVORANA
Dvorana 1 sat grupno 400 kn
Dvorana 1 sat rekreativno 300 kn
Dvorana 1 dan (koncert, priredba isl.) 15 000 kn
DVORANA ZA BORILAČKE SPORTOVE

Dvorana za borilačke sportove 1 sat grupno 250 kn
Dvorana za borilačke sportove 1 trening odrasli 25 kn
Dvorana za borilačke sportove mjesecna pretplata odrasli 220 kn
Dvorana za borilačke sportove 1 trening učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti
15 kn
Dvorana za borilačke sportove mjesečna pretplata učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti
130 kn
Dvorana za borilačke sportove tjedna pretplata
95 kn
TERETANA
Teretana 1 sat grupno 250 kn
Teretana 1 trening odrasli 25 kn
Teretana mjesecna pretplata odrasli 220 kn
Teretana 1 trening učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi,studenti 15 kn
Teretana mjesecna pretplata učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti 130 kn
Teretana tjedna pretplata 95 kn
GRADSKI BAZEN
Bazen 33 x 25 m 1 sat grupno 500 kn
1/2 bazena 33 x 25 m 1 sat grupno 250 kn
1/2 bazena 33 x 25 m 1 sat rekreativno vaterpolo 180 kn
Bazen 5,5 x 25 m 1 sat grupno 150 kn
Staza za plivanje 25 m 1 sat 60 kn
Bazen 1 sat odrasli 20 kn
Bazen mjesecna pretplata odrasli 220 kn
Bazen 1 blok 10 ulaznica odrasli 150 kn
Bazen 1 sat djeca, učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti 10 kn
Bazen mjesecna pretplata djeca, učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti 130 kn
Bazen 1 blok 10 ulaznica
djeca, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti
75 kn
TERETANA - GRADSKI BAZEN
Teretana / Bazen 1 trening odrasli 35kn
Teretana / Bazen mjesecna pretplata odrasli 295 kn
Teretana / Bazen 1 trening učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti 25 kn
Teretana / Bazen mjesecna prdplata učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti
195 kn
DVORANA ZA BORILAČKE SPORTOVE - GRADSKI BAZEN
Dvorana za borilačke sportove / Bazen 1 trening odrasli 35kn
Dvorana za borilačke sportove / Bazen mjesecna pretplata odrasli 295 kn
Dvorana za borilačke sportove / Bazen 1 trening učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti 25 kn
Dvorana za borilačke sportove / Bazen mjesecna pretplata učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti
195 kn
TERETANA - DVORANA ZA BORILAČKE SPORTOVE
Teretana / Dvorana za borilačke sportove 1 trening odrasli 35kn
Teretana / Dvorana za borilačke sportove mjesecna pretplata odrasli 295 kn
Teretana / Dvorana za borilačke sportove 1 trening učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti 25 kn
Teretana / Dvorana za borilačke sportove mjesecna pretplata učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti
195 kn
TERETANA - DVORANA ZA BORILAČKE SPORTOVE - GRADSKI BAZEN
Teretana / Dvorana za borilačke sportove / Bazen 1 trening odrasli 45kn
Teretana / Dvorana za borilačke sportove / Bazen mjesecna pretplata odrasli 345 kn
Teretana / Dvorana za borilačke sportove / Bazen 1 trening učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti 35 kn
Teretana / Dvorana za borilačke sportove / Bazen mjesecna pretplata učenici, umirovljenici, nezaposleni, invalidi, studenti
245 kn
DVORANA ZA DRUŠTVENE AKTIVNOSTI I REKREACIJU
Stolni tenis 1 stol 1 sat 30 kn
Stolni tenis 1 stol 30 minuta 15 kn
Dvorana za društvene aktivnosti i rekreaciju 1 sat 150 kn
Dvorana za rekreaciju 1 sat 120 kn
Dvorana za društvene aktivnosti sa opremom 1 sat 300 kn
MALA SPORTSKA DVORANA
Mala sportska dvorana 1 sat grupno 200 kn
Mala sportska dvorana 1 sat rekreativno 180 kn
DVORANA ZA AEROBIK
Dvorana za aerobik 1 sat grupno 120 kn
Dvorana za aerobik 1 sat rekreativno 95 kn
GLAVNI TEREN SA PRIRODNOM TRAVOM
105 m x 66 m I ATLETSKOM STAZOM
Teren sa prirodnom travom 105 x 66 m 1 sat grupno 800 kn
Teren sa prirodnom travom 105 x 66 m sa korištenjem reflektora 1 sat grupno 1000 kn
Atletska staza sa borilištima i rekvizitima dnevna karta 35 kn
POMOĆNI TEREN SA UMJETNOM TRAVOM
95 x 64 m
Teren sa umjetnom travom 95 x 64 m 1 sat grupno 500kn
1/2 Terena sa umjetnom travom 95 x 64 m 1 sat grupno 250 kn
Teren sa umjetnom travom 42 x 21 m 1 sat grupno 200 kn
Teren sa umjetnom travom 95 x 64 m 1 sat rekreativno 375 kn
1/2 Terena sa umjetnom travom 95 x 64 m 1 sat rekreativno 180 kn
Teren sa umjetnom travom 42 x 21 m 1 sat rekreativno 150 kn
TEREN ZA MINI NOGOMET 21m x 15m
Teren za mini nogomet 21x 15 m 1 sat rekreativno 160 kn
OTVORENI ZEMLJANI TENIS TERENI
Tenis teren 1 sat 50 kn
Tenis teren sa rasvjetom 1 sat 75 kn
KUGLANA
Staza za kuglanje 1 sat
35 kn
TEREN ZA BOĆANJE
Teren za boćanje 1 sat
50 kn
KOŠARKAŠKO ODBOJKAŠKI TEREN
Košarkaško odbojkaški teren 1 sat grupno 120 kn
Košarkaško odbojkaški teren 1 sat rekreativno 95 kn

u cijene je uračunat PDV
cijenik se primjenjuje od 20.11.2019.